Preguntes
Freqüents

Participants

Cineastes

⊕ Què he de fer si vull participar?

Només has d’omplir el Formulari de Registre amb les teves dades personals, habilitats, interessos i experiència prèvia. Un cop tancat el termini d’inscripció, seleccionarem els 100 participants, que es publicaran a la web l’1 d’Abril.

⊕ Per participar, haig de ser un cineasta professional?

No, també acceptem cineastes amateurs.

⊕ Quin criteri de selecció feu servir?

D’entre totes les aplicacions rebudes, seleccionarem aquells perfils que ens semblin més interessants i que millor s’ajustin a les necessitats de l’edició, per a la formació dels diferents equips.

⊕ Quant costa participar?

Participar té un cost de 25 euros. Un cop seleccionats, és demanarà als participants l'abonament del total de la quantitat online abans del començament del Festival.

Equips

⊕ Quin criteri es fa servir per a la creació dels equips?

Els equips són formats per l'organització en funció de l'experiència i de les habilitats dels diferents participants, amb la intenció de cobrir tots els departaments de producció i buscant mantenir un nivell de professionalitat conjunt, similar entre els diferents equips.

⊕ Quants membres hi ha en cada equip?

Al voltant de 10 persones per equip.

⊕ Establiu vosaltres els rols de producció (director, guionista, etc,) de cada membre dins de l'equip?

No. L'establiment de rols, així com els altres assumptes relacionats amb la producció del curtmetratge -ex. pla de rodatge- li correspon a cada equip posar-se d'acord i organitzar-se.

⊕ S'accepten sol·licituds de grups?

No. Volem evitar posar gent acostumada a treballar junta en un mateix equip per garantir la igualtat de condicions entre els diferents equips.

Actors

⊕ Què he de fer si vull participar?

El dia 15 d’Abril tindrà lloc un Càsting Oberto per ajudar els cineastes a trobar els seus personatges. Per assistir-hi, has de registrar-te a l’acte.

⊕ És una feina remunerada?

No, però és una excel·lent oportunitat per conèixer molts cineastes residents a Barcelona i, en cas de ser seleccionat, per poder mostrar el teu talent a una àmplia audiència local i internacional.

Producció

Equipament

⊕ Es proveirà els participants amb equipament tècnic?

Tenim un acord amb algunes botigues de lloguer de material cinematogràfic de Barcelona que, del 11 al 26 d'Abril, oferiran preus especials als participants de Landscape Film Festival.

⊕ Quin tipus d'equipament haig d'utilitzar?

Cada equip és lliure de fer servir el material que li sembli més adequat en matèria de càmeres, il·luminació, etc.

Permisos

⊕ Quins permisos faciliteu?

Nosaltres facilitem a cada equip un permís general per rodar en tot tipus de vies públiques de la ciutat, durant les dues setmanes que dura el Festival.

⊕ Tinc dret a gravar en espais com el transport públic, parcs, platges i mercats amb aquest permís?

No, aquestes localitzacions són administrades per entitats independents i els permisos corresponents han de ser gestionats de manera independent. Nosaltres oferim informació i assessorament en aquestes matèries però depèn de cada equip la seva gestió. Aquí pots llegir més sobre permisos de rodatge a Barcelona

Cessió de Drets

⊕ Per què necessito els formularis de cessió de drets?

Per als drets d'imatge dels actors, de les localitzacions, de la música i d’altres materials usats en el vostre projecte. Nosaltres proveirem tots els permisos necessaris durant el Festival -que s’hauran de lliurar el 26 d'Abril, degudament signats, juntament amb el curtmetratge.

⊕ Es permet la música i/o material de Creative Commons?

Sí, però només aquell material etiquetat com a "Attribution Only". Les llicències "no comercials" o "ShareAlike" no son vàlides.

⊕ Què fem amb els permisos per a la cessió de drets de música i/o altres materials si volem utilitzar música i/o imatges públiques o exemptes de regalies?

La persona que tingui els drets sobre la música o els materials, ha de signar el formulari de cessió de drets. En el cas dels materials exempts de regalies aquesta persona seria la què els ha comprat. En el cas de material de domini públic, qualsevol membre de l'equip podria signar. Si us plau, incloeu la documentació que acredita els vostres drets sobre la música o altres materials, mitjançant una llicència, un rebut de compra o una declaració per part de l'autor.

Films

Curtmetratges

⊕ On s’exhibiran els curtmetratges?

Els curtmetratges es projectaran a la Premiére de la teva ciutat així com a altres event -locals i/o internacionals- organitzats pel propi Festival i en la web i les reds socials oficials de Landscape Film Festival.

⊕ Quins drets té Landscape Film Festival sobre el meu curtmetratge després del Festival?

Landscape té drets no exclusius permanents sobre els diferents projectes produïts, els quals pot utilitzar per a la projecció i exhibició, així com per promocionar-se a sí mateix.

⊕ Què puc fer amb el meu curtmetratge un cop s’hagi acabat el Festival?

Pots fer-ne el que vulguis: presentar-lo a altres festivals de cine, exhibir-lo, utilitzar-lo per al teu portfolio, etc. L’únic requisit és que " This film was made for Landscape Film Festival 2015 www.landscapefilmfestival.org" ha d’aparèixer als crédits.

Tens una pregunta
que no surt en aquesta secció?
POSA'T EN CONTACTE